Het verschil tussen het erfrecht en familierecht

  • door

Heb jij je altijd al afgevraagd wat nu eigenlijk het verschil is tussen het erfrecht en het familierecht? Dan ben je hier op de juiste plaats. We vertellen je namelijk graag wat het verschil is. Om dit te doen leggen we eerst uit wat het erfrecht is. Daarna gaan we kort in op hetgeen het familierecht inhoudt. Je kunt dan zelf al redelijk goed bedenken wat de verschillen zijn, maar voor de duidelijkheid worden die daarna ook nog kort uiteen gezet. Lees dus gauw verder!

Het erfrecht

Het erfrecht bestaat uit de wet en regelgeving die ervoor zorgt dat de erfopvolging of successie op de juiste manier wordt geregeld. Dit is een ingewikkelde bewoording van het regelen van hetgeen er gebeurt met de spullen en schulden van iemand die overleden is. In principe komt die verantwoordelijkheid op de naam van de partner van de persoon in kwestie of bij zijn of haar familie. Het erfrecht kan ook worden gebruikt om wettelijk te regelen wie welke eigendommen krijgt wanneer je komt te overlijden.

Familierecht

Het familierecht heet ook wel het personen- en familierecht. Net als het erfrecht is dit een onderdeel van het erfelijk recht. Hierin zijn alle wetten en regels opgenomen die te maken hebben met afstamming, huwelijk, geboorte, scheiding en vergelijkbare zaken.

Het verschil

Zoals je hebt kunnen lezen zijn beide gebieden van toepassing op zaken die met familie te maken hebben. Het erfrecht gaat echter specifiek over situaties waarbij er iemand is overleden. Het familierecht gaat over alle andere familie gerelateerde zaken.

Op de hoogte

Na het lezen van deze blog weet je wat het familierecht is, wat het erfrecht is en dus ook wat de verschillen zijn tussen deze twee rechtsgebieden. We hopen dat je het interessant vond om hierover te lezen!